Konsthögskolan Valand – Magisterutställning 2005

7 maj 2005 - 22 april 2005

Studenter

Patrik Bengtsson, Bekim Gasi, Gustaf Hansson, Mattias Lindholm, Lucas Lundh, Sara Lännerström, Katarina Nitsch, Sofie Proos, Mauritz Tistelö, Henric Westlund

Sammanfattning

Magisterstudenterna på Konsthögskolan Valand har under hösten och våren visat sina separatutställningar på Valands Galleri Rotor. Nu ställer de ut gemensamt på Göteborgs Konsthall som en avslutning men också som ett avstamp mot det som väntar.

Signifikativt för de tio studenterna är det breda spektrum av gestaltande, estetik och problematik som de arbetar med. De unga konstnärerna belyser på olika sätt, specifika fenomen i samtiden. Det handlar om makt, skönhet, upprättande- eller nedbrytande av strukturer, perception, gränsdragningar, poesi, krig, kärlek och eufori.

I samband med utställningen på konsthallen ger studenterna ut en katalog som ger en ytterligare inblick i de enskilda konstnärskapen. Katalogen har utseendet av ett europeiskt pass. Passet kan ses som en symbol för ett förflyttande, ett möte med något man inte tidigare upplevt och att befinna sig i eller utanför ett system.

Professor och curator: Esther Shalev-Gerz