Verk i utställningen

Resonace, 2005–2006

Annica Karlsson Rixon och Anna Viola Hallberg
HDV, serverbaserad, två projektioner, ljud, 11.53 minuter

Det senaste verket Resonance (2006) är ett samarbete med Anna Viola Hallberg och är ett samtidsdokument som bygger på filmade porträtt, stillbilder och samtal med personer – konstnärer, curatorer och konstvetare – som på olika sätt positionerat sig inom konstvärlden. Karlsson Rixon har ställt frågor om vägval, makt och strategier och vi får höra de medverkandes reflektioner kring sin yrkesroll, hur de vill och hur de kan samverka i samtiden. I samtalen finns även reflektioner över vad det innebär att verka inom eller utanför mainstreamkulturen och hur en exiltillvaro påverkar konstnärskap och identitet. Verket består av flera moment som bearbetats och som nu på Göteborgs Konsthall visas i utvidgad form. Medverkande i verket är Annika Eriksson, Annika von Hausswolff, Annika Larsson, Maria Lind, Annika Lundgren, Tone Olaf Nielsen, Ann-Sofie Sidén, Annika Ström, Gitte Villesen och Annika Öhrner.

I långa galleriet visas en annan del av verket Resonance, där man möter var och en av de medverkande i en längre sekvens.

Resonance är producerat med stöd från Konstnärsnämnden och Konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet

RESONANCE, 2005-06
Monitor
HDV/DVD
Längd ca 8 minuter x 10
Text: I receptionen finns en transkribering av det som sägs i Resonance

Personerna medverkar i följande ordning:
Annika Lundgren (Berlin), Annika von Hausswolff (Göteborg), Maria Lind (Stockholm), Annika Larsson (Brännö), Ann-Sofie Sidén (Berlin), Annika Eriksson (Berlin), Gitte Villesen (Köpenhamn), Tone Olaf Nielsen (Köpenhamn), Annika Öhrner (Stockholm) och Annika Ström (Hove).  Platserna inom parentes är de ställen där samtalen ägt rum.

RESONANCE, 2005-06
Dokumentationsfotografier
Svartvita barytkopior

Översta raden:
Anna Viola Hallberg, Hove, januari 2006
Tone Olaf Nielsen, København, november 2005
Annika Lundgren, Berlin, juli 2005
Annika von Hausswolff, Långvak, augusti 2005
Andra raden:
Berlin, juli 2005
Annika Larsson, Brännö, oktober 2005
Annica Karlsson Rixon och Annika Lundgren, Berlin, augusti 2005
Annika Larsson, Anna Viola Hallberg och Annica Karlsson Rixon, San Francisco, februari 2006
Tredje raden:
Anna Viola Hallberg och Annika Ström, Hove, januari 2006
Gitte Villesen, København, november 2005
Annika Öhrner, San Francisco, februari 2006
Johan Zetterquist, Annika von Hausswolff, Naemi och John Dexter, Långvak, augusti 2005
Fjärde raden:
Annica Karlsson Rixon, Hove, januari 2006
Annika Ström, Hove, januari 2006
Anna Viola Hallberg och Maria Lind, Stockholm, augusti 2005
Annika Ström och Anna Viola Hallberg, Hove, januari 2006
Femte raden:
Annika Öhrner, Lidingö, augusti 2006
Ann-Sofie Sidén med assistent, Berlin, oktober 2005
San Francisco, februari 2006
Annika Eriksson, Berlin, oktober 2005

Formen för samtalen i Resonance baseras på förtroende och vänskap, vilket möjliggör ett tätare och mer personligt möte med konstaktörerna än i en traditionell intervjusituation. Urvalet av personer är baserat på Karlsson Rixons närmaste krets av kollegor – de flesta av dessa har hon följt i åtskilliga år och de återkommer i flera andra verk. Utgångspunkten för samtalen är frågeställningar kring vägval, makt och strategier och vi får höra de medverkandes reflektioner kring sin yrkesroll och hur man vill verka i samtiden. Själva filmningen av samtalet varade cirka 1 timme och skedde i vitt skilda miljöer, men med en personlig förankring. Samtalen ligger även till grund för den del av verket som visas i stora rummet.

Private Premises, 2003-2006

Svartvita barytfotografier

Private Premises (Annika Lundgren, Berlin, 2005)
Private Premises (Lisa Strömbäck, Berlin, 2005)
Private Premises (Katrin von Maltzahn och Jan Svenungsson, Berlin, 2003)
Private Premises (Annika Ström, Hove, 2006)
Private Premises (Annika von Hausswolff, John Dexter och Johan Zetterquist, Berlin, 2003)
Private Premises (Monika Nyström, Stockholm, 2006)
Private Premises (Maria Lind, Stockholm 2006)
Private Premises (Annika Eriksson, Berlin, 2003)
Private Premises (Paula, Annika Öhrner, Jacob Derkert, Andrea, Lidingö, 2003)

I Private Premises fortsätter Annica Karlsson Rixon att porträttera kollegor och vänner. Tidigare porträtt kan du se i det långa galleriet i verken Porträtt i Nordiskt ljus och Annika vid havet. Fotografierna i Private Premises är tagna i hemmet eller i ateljén och ger en inblick i den privata sfären. Så här beskriver Karlsson Rixon själv arbetet:

”Hur ser det dagliga livet ut för aktörer i konstvärlden? Hur har rollerna förändrats? I detta porträttarbete fokuserar jag åter på några konstnärskollegor och curators och tar en titt in i den mest privata sfären – hemmet eller ateljén. Platserna är Berlin, Stockholm och Hove. Fotografierna är tagna utifrån de omständigheter som är relevanta i de porträtterades vardagsliv.”
Private Premises är producerat med stöd från Hasselblad Stiftelse.

Truckers and Others, 1994-1999

Färgkopior av typ C
Monitor, Super-8/DVD

TRUCKERS
Truckers (blue), 286 st
Truckers (green), 102 st
Truckers (orange), 65 st
Truckers (yellow), 93 st
Truckers (red), 226 st, tillhör Moderna Museet, Stockholm

MONOCHROME
Truckers (blue); reflection #1

LANDSCAPES
Truckers (white); landscape #4
Truckers (white); landscape #5
Truckers (white); landscape #6

HANDS AND MONOCHROMES
DVD, loop

HANDS
Övre raden:
Truckers (green); hand #1
Truckers (red); hand #8
Truckers (white); hand #10
Mittersta raden:
Truckers (metallic); hand #4
Truckers (white); hand #7
Truckers (white); hand #2
Undre raden:
Truckers (white); hand #9
Truckers (green); hand #6
Truckers (white); hand #5

I inre galleriet visas delar av den omfångsrika bildserien Truckers and Others som Karlsson Rixon skapade då hon under fem år, i mitten av 1990-talet, var bosatt i Los Angeles. De färggranna amerikanska långtradarna väckte hennes fascination vilket resulterade i att hon började fotografera de fordon som trafikerade Interstate 5, riksvägen mellan San Fransisco och Los Angeles. Hon fotograferade lastbilschaufförerna precis när den bil hon själv befann sig i körde om lastbilarna. Hennes agerande besvarades med höjda händer till hälsning och ryktet om hennes aktiviteter spred sig snart inom chaufförskretsar. Samspelet blev både till en lek och ett maktspel – hon fotograferade, dokumenterade och lämnade motivet bakom sig.

Den omfattande bildsviten utökades efterhand med uppförstorade detaljer ur de mindre bilderna. Några till synes helt enfärgade bilder visar delar av långtradarnas lackerade yta, andra den omgivande miljön med dess vidsträckta väglandskap. Serien omfattar flera hundra bilder.

Portraits in Nordic light / Porträtt i nordiskt ljus

Färgfotografier av typ C

Portrait of Annika von Hausswolff and Johan Zetterquist/Porträtt av Annika von Hausswolff och Johan Zetterquist, 1997
Marin Headlands, Kalifornien
Tillhör Norrköpings Konstmuseum

The Artists’ Luncheon/Konstnärslunch, 1997
(Från vänster: Mika Kimoto, Ruth Katz, Karin Johansson, Kira Lynn Harris, Andrea Claire, Cathrine Hollander, Georgia Metz, Maria Karlsson)
Los Angeles, Kalifornien

Early Summer Evening in Los Angeles/Tidig sommarkväll i Los Angeles 1997
(Annica Karlsson Rixon och Colleen Hennessey)
Los Angeles, Kalifornien
Tillhör Norrköpings Konstmuseum

Monika at Devils Ridge/Monika på Devils Ridge, 1999/2006
(Monika Nyström)
Los Angeles, Kalifornien

Winter Morning at Santa Monica Beach/Vintermorgon på Santa Monica Beach, 1997
(Karin Johansson och Maria Karlsson)
Santa Monica, Kalifornien
Privat ägo

Double Portrait/Dubbelporträtt, 1998
(Katja Perrey och Brenda McIntyre)
Venice, Kalifornien

I mitten på 90-talet bodde Karlsson Rixon på den amerikanska västkusten. I en rad porträtt av vänner och kollegor som kom till under denna tid tar hon upp frågor kring identitet och hur vi konstruerar vår historia. Kan man trovärdigt berätta om sin samtid samtidigt som man kritiskt granskar själva berättandet? Porträtten refererar till nordiskt måleri från det förra sekelskiftet, det nordiska måleriets så kallade guldålder. Många av dessa målningar hade fotografiska förlagor – för Annica Karlsson Rixons del blir i stället målningarna förlagor för fotografier. Både de äldre målningarna och de samtida fotografierna skildrar en konstnärsgemenskap.

Karlsson Rixon vill med sina bilder dokumentera en samtida gemenskap mellan konstnärsvänner. Jämför man bilderna från de bägge konstnärskolonierna ser man hur konstlivet har förändrats. Karlsson Rixon visar även på konstruktionen kring sitt eget historieberättande genom att knyta an till de historier och myter som skapades och fortfarande skapas kring de drygt 100 år gamla målningarna.

I Karlsson Rixons Porträtt av Annika von Hausswolff och Johan Zetterqvist känner vi igen kompositionen från Richard Berghs porträtt av författaren Per och Helga Hallström (1904, Bonniers porträttsamling, Nedre Manilla, Stockholm) och i Tidig sommarkväll i Los Angeles är kompositionen tagen från Richards Berghs Nordisk sommarkväll (1899-1900, målningen hittar du på Göteborgs konstmuseum i Fürstenbergska galleriet, plan 6). Vintermorgon vid Santa Monica Beach hämtar sin komposition från Peder Severin Krøyers Sommeraften på Skagens Sønderstrand (1893, Skagens Museum). För Konstnärslunch är det ännu en målning av Peder Severin Krøyer som tjänat som förlaga: Kunstnersfrokost (1883, Skagens Museum). Monika på Devils Ridge och Dubbelporträtt har inte specifika förlagor.

Annika by the sea/Annika vid havet, 1999-2001

ANNIKA BY THE SEA (Annika Larsson by the Baltic Sea, November 2000)/
ANNIKA VID HAVET (Annika Larsson vid Östersjön, november 2000)
Färgfotografi av typ C

ANNIKA BY THE SEA/ANNIKA VID HAVET
Dokumentationsfotografier
Svartvita barytkopior

Övre raden:
#04 Atlanten, Le Croisic, Bretagne Sud, juni 2000
#14  Annica Karlsson Rixon och Annika Öhrner, Skagen, september 2000
Fotograf Evelina Gustavsson
#16  Annika Lundgren och Annika Eriksson, København, september 2000
#15  Annika Eriksson vid Öresund, Tårbæk, september 2000
Andra raden:
#01  Annica Karlsson Rixon tittar efter ljuset, Aldeburg, juni 2000
Fotograf Marit Jacobsen
#21  Annika Larsson och Annica Karlsson Rixon, Torö, november 2000
Fotograf Pernilla Zetterman
#07  Annika von Hausswolff, Le Croisic, Bretagne Sud, juni 2000
#19  Annica Karlsson Rixon och Annika Larsson, Torö, november 2000
Fotograf Pernilla Zetterman
Tredje raden:
# 18 Pernilla Zetterman och Annika Larsson, Torö, november 2000
#13  Annika Öhrner, Skagen, september 2000
Fotograf Evelina Gustavsson
#25  Annika Ström, Sandviken, september 2001 (Ström med barnvagn)
Fotograf Pernilla Zetterman
#11  Skagens strand, Skagen, september 2000
Fotograf Evelina Gustavsson
Fjärde raden:
# 09 Annika von Hausswolff , Marit Jacobsen och Helene Boström. Le Croisic, Bretagne
Sud, juni 2000
#05  Le Croisic, Bretagne Sud, juni 2000
#17  Gitte Wilhemsen, Annika Eriksson, Annika Lundgren och Matts Leiderstam
København, september 2000
#20  Annika Larsson,Grisslehamn, november 2000
Fotograf Pernilla Zetterman
Femte raden:
#12  Annika Öhrner och Evelina Gustavsson, Skagen, september 2000
#06  Annika von Hausswolff talar i telefon med Johan Zetterquist. Le Croisic, Bretagne Sud, juni 2000
#02  Helene Boström, Annika Ström och Annica Karlsson Rixon, Aldeburg, juni 2000 Fotograf Marit Jacobsen
#10  Kristina Karlsson, Nordkap, juli 2000

Verket Annika vid havet (1999-2001) är en fortsättning på utforskandet av nätverk och kollegialitet. Urvalet är baserat på personernas förnamn. Alla heter Annika och tillhör samma generation och yrkesgrupp. Återigen utgår Karlsson Rixon från konsthistoriska referenser med Skagenmåleriet från 1890-talets slut (P. S. Krøyers målning Sommarkväll vid Skagen, 1892, Skagens museum). Serien består av 7 monumentala porträtt, fotograferade vid olika hav (på konsthallen visas ett av dessa porträtt). I verket ingår också ett större material av svartvita fotografier som dokumenterar de olika fotograferingstillfällena samt anteckningar som förts under arbetets gång.

De avbildade personerna i serien är: Annika Lundgren vid Stilla Havet, Annika Eriksson vid Öresund, Annika von Hausswolff vid Atlanten, Annika Larsson vid Östersjön, Annika Ström vid Ålands hav, Annika Öhrner vid Skagerak/Kattegatt och Annica Karlsson Rixon vid Arktiska havet.

The IASPIS studio, March 31 2001/IASPIS-ateljén, 31 mars 2001

Färgfotografi av typ C

Personer på bilden, från vänster:
Julia Peirone, Estella Burga, Gediminas Urbonas, Maria Lind, Cecilia Edefalk, Nomeda Urbonas, Marianne Lindberg De Geer, Barbro Fornåker, Magdalena Malm, Annika Öhrner, Iréne Berggren, Carin Ellberg, Anna Livion-Ingvarsson, Ulrika Åling med Tin, Monika Nyström, Catti Larsson med Juno, Olle Eriksson, Annika Eriksson, Fatima Hellberg, Pernilla Zetterman och Carina Lindh.
På trappan: Tina Carlsson, Cecilia Enholm och Helene Boström.
Under 2001 har Annica Karlsson Rixon ett ateljéstipendium vid IASPIS i Stockholm. Hon bjuder in 32 personer – vänner och kollegor – till en gemensam frukost i ateljén. Sittningen avslutas med en gruppfotografering och resultat blir porträttet IASPIS-ateljén, 31 mars 2001.