Inställd: At this point – HDK-Valands masterutställning i fri konst 2020

4 april 2020 - 26 april 2020

Gemensamt uttalande angående examensutställningen At This Point

Efter nogsamt övervägande har Göteborgs Konsthall och masterprogrammet i fri konst på HDK-Valand kommit överens om att ställa in examensutställningen At This Point.

En kombination av orsaker gör att det inte längre är möjligt att gå vidare som planerat.

Det är en stor besvikelse för alla inblandade; speciellt för konstnärerna och de många personer och institutioner som under flera månader arbetat tillsammans med dem för att förverkliga projektet.

Göteborgs Konsthall och masterprogrammet i fri konst på HDK-Valand, Göteborgs universitet

Läs pressmeddelande om förändringar i Göteborgs Konsthalls utställningsplanering 2020


Om At this point

Göteborgs Konsthall presenterar traditionsenligt årets avgångsutställning med studenter från Masterprogrammet i fri konst vid HDK-Valand, Göteborgs universitet. Årets utställning heter At this point och presenterar tretton studenters konstnärskap.

I detta nu står vi vid avgrunden. Den värld vi är en del av håller på att förändras. Strukturerna som format våra liv rasar samman med ett öronbedövande dån som inte kan ignoreras. Håller vår värld på att gå upp i rök?

Förändring sker hela tiden runt omkring oss. Det må vara klimatförändringar, demokratiska oroligheter, stadsomvandlingar eller omvärderingar av det vi en gång trodde var sant. Vi efterlyser en mobilisering och medvetenhet om potentialen i att tillsammans tänka nytt kring framtiden.

I detta nu bjuder vi in dig att öka medvetenheten kring vår samtid, och att tänka nytt kring möjliga framtider. Göteborgs Konsthall blir här en plats där en mångfald av röster strålar samman via diskussioner, arbetsseminarier och publikt deltagande. Efter en tvåårig forskningsperiod på HDK-Valand Fri konst presenteras arbeten som fungerar som utgångspunkter för vidare samtal och spekulation. Det handlar inte om färdiga eller avstannade projekt, utan om verk som är redo att bli aktiverade.

Ett antal tidpunkter utgör tillsammans en plattform, där varje enskild deltagande konstnärs frågeställningar får plats att utvecklas med en strävan efter att skapa gemensam kunskap.


At this point är ett gemensamt initiativ till att skapa ett rum där en mångfald av röster får mötas, skapa friktion och ljuda i samklang. Detta självorganiserade projekt strävar efter att skapa nya sätt att föreställa sig vad en avgångsutställning kan vara, och hur samtida konst kan nå offentligheten.


Deltagande studenter:

Alexander Stevenson
Alexandra Papademetriou
Beate Persdotter Løken
Camilla Johansson Bäcklund
Gloria López Cleries
James Duffy
Johanna Oskarsson
Kasra Seyed Alikhani
Kolbrún Inga Söring
Reyhaneh Mirjahani
Sixten Sanne
Una Sigtryggsdóttir
Åke Sjöberg