Riikka Gröndahl

Absent Referent, 2018

Video installation on four screens. 18 min.

En grupp människor sitter och tittar i din riktning. Ansiktsuttrycken varierar från nyfikenhet till avsky. En del blundar eller vänder bort sina huvuden. Några tittar utan att blinka. Riikka Gröndahls videoinstallation Absent Referent består av filmbilder av två situationer. Dels en kurs i mikrokirurgi där råttor utsätts för vivisektion i utbildningssyfte, dels människor som tittar och reagerar på kursen i mikrokirurgi. I Absent Referent utforskas samspelet mellan människor och djur i en specifik, vetenskaplig miljö, och hur olika människor betraktar och diskuterar den här sortens bilder.

Termen absent referent, eller frånvarande referent, används i lingvistiken för att beskriva ett tecken som har en obefintlig eller odefinierad referent, såsom ”inget” eller ”tomhet”. I djurrättssammanhang har frånvarande referent använts för att förklara hur enskilda djurs liv och död kan vara frånvarande i de definitioner som möjliggör deras användning som produkt eller medel.

Verket är en fortsättning på Gröndahls praktik med rörliga bilder inriktade på förhållandet mellan människor och andra djur. Hennes fokus är på det mänskliga narrativet – berättelsen om överlägsenhet och beroende. Gröndahl är intresserad av hur språk och kroppar används när arthierarkier konstrueras och dekonstrueras.