Lucy Wilson

A scaffold sketches a body letting go, 2018

Sculpture.

I Lucy Wilsons verk A scaffold sketches a body letting go (En byggnadsställning målar upp en kropp som släpper taget) har isoleringsrör, delvis täckta av fogskum, placerats vertikalt och svajar vanskligt. Kolonnkropparna bildar en vägg som dirigerar betraktarens väg och omformar utställningsrummet.

Titeln är hämtad från den kanadensiska poeten Lisa Robertsons texter i Doubt and The History of Scaffolding. Där, liksom här, beskrivs byggnadsställningar som något som möjliggör förändring och förvandling.

Själva ställningen består av samma sorts elastiska band som brukar användas till underkläder. Den håller kolonnkropparna på plats men låter dem genom sitt svajande ge uttryck för sin bångstyriga yrsel.