Kaisa Luukkonen

To the Course of Time, 2018

Interactive installation with birchwood furniture, postcards made out of recycled materials and a will.

I verket To the Course of Time bjuder Kaisa Luukkonen in publiken att tillsammans med henne utforska vad det innebär att vara människa med en okänd framtid. Publiken kan i verket skicka vykort till olika tidpunkter i framtiden som de själva väljer, från tio dagar till tio år. De taktila vykorten fungerar både som tröst och inledning, med fokus på publikens frivilliga medverkan. De kan skicka vykort till vem som helst, men de kan bara välja mellan de vykort som fortfarande finns kvar en given dag. Verket ställer en mängd frågor: Vem förhåller vi oss till när vi tänker på framtiden? Vilka känslor finns i detta samspel? Hur mycket utrymme ges för att känslor ska blomma i de stelnade strukturerna i dagens samhälle?

Efter att ha genomgått en traditionell skulpturutbildning på konstskolan i Kankaanpää sadlade Kaisa Luukkonen om och började arbeta med performance och installationer. Hennes konstnärliga praktik är materialbaserad och interaktiv med publiken. Hon är besatt av olika aspekter på tid och utforskar ständigt tiden i sina verk.