Gabriel Nils Edvinsson

On Behalf of the Artist / På konstnärens bekostnad, 2018

Paint, papier-mâché, sound, spray paint, cardboard, headphones, mp3 players, paper, frames, wood, glass, wallpaper and pamphlets.

Edvinssons verk består av en jättestor palm av papier maché och intervjuer med ’deltagare’ som har varit med och skapat palmen.

Jag tycker det är helt fantastiskt att all dessa individer med så olika världsåskådningar kan arbeta tillsammans. Jag menar inte att det har varit lätt utan snarare tvärtom, vi pratar om människor i olika åldrar, genus, politiska värderingar som skiljer sig åt i vad dom vill rent konstnärligt men som ändå kan jobba tillsammans. Det har nästan varit en dröm, en utopi och på nåt sätt en förebild av hur samhället skulle kunna funka.

Edvinsson har jobbat med frågan om relationen mellan lönearbete och konstnärligt arbete. När Edvinsson inte är konstnär så jobbar han som konstpedagog och genom att undersöka sitt lönearbete som sitt konstnärliga arbete testar han om det går att kombinera dessa två roller. Men frågan om det går att kombinera dessa roller är mer komplicerad än så. Gäller det bara pengar eller handlar det om avsikt? Allt arbete bygger på något slags idé och allt arbete är performativt på något sätt.