Joel Danielsson

Plastic casts of a cut down tree (2017) Interaktiv skulptur/installation. Varierande mått. 2 objekt, vardera: 45 x 45 x 255 cm.

I detta verk får du gärna sitta på de utställda objekten. I sin skenbara enkelhet syftar verket till att framkalla en måhända ikonisk, men alltmer försvinnande bild – att ta en rast eller paus, i detta fallet genom att sitta på en stock. Men stockarna, som är avgjutningar av ett nedhugget träd från en park i centrala Göteborg, har fått en kommersiell estetik genom att de gjutits i intensivt färgad plast. Till det yttre förblir de intakta men deras inre har urholkats. Hur ska vi finna tid och utrymme för icke-produktivitet, meningslöshet och leda i vårt hyperaktiva samhälle?

Joel Danielsson, född i Göteborg, Sverige, 1981, bedriver långsamma och repetitiva former av arbete i sitt konstskapande. Hans praktik, som främst är skulptural, använder både industriella material och råmaterial – från plast till lera – för att göra föremål som utforskar beteendemässiga, miljömässiga och sociala aspekter i anslutning till konsumtionens normalisering. Han har avlagt FK-examen i industridesign vid Konstfack i Stockholm.

Joel Danielssons verk har visats i flertalet grupputställningar, bl.a. Förjaga bristen på gammanhang, Göteborgs Konsthall (2016), Totally Sick, Medicinhistoriska museet, Göteborg (2016), och Vårutställningen, Liljevalchs, Stockholm (2015). Han har nyligen mottagit Konstnärsnämndens IASPIS-stipendium samt Ragnar och Hilma Svenssons stipendium från Kungliga Konstakademien.

Danielsson bor och arbetar i Göteborg, Sverige.

Nils Malmgren AB & Ellsworth Adhesives AB har bistått med materialet.