Maria Marshall

Presentation

Född 1966 i Bombay/Born in Bombay
Lever och verkar i London/Lives and works in London

President Bill Clinton, Memphis, November 13, 1993. 2000
Videoprojektion

Utdrag ur Bill Clintons installationstal

Presenter – President Bill Clinton
”…till dess att människor som vill, har arbete. Arbete organiserar liv. Det ger struktur och disciplin till livet. Det ger mening och självkänsla till människor som är föräldrar. Det ger förebilder till barnen. Vi kan inte reparera det amerikanska samhället och den amerikanska familjen förrän vi har de strukturer, värderingar, den disciplin och belöning som arbete ger oss.
Vi måste skapa ett partnerskap, som kommer att finnas där för att ge struktur, förebilder, disciplin, kärlek och hopp till dessa barn.
…till dess att människor som vill, har arbete. Arbete organiserar liv…” (loop).

President Bill Clinton förmänskligades i samband med att affären med Monica Lewinsky blev offentlig. Detta tal beskriver den amerikanska drömmen – föreställningen om det perfekta samhället. Det ställer frågan ”vem kommer att se efter barnen i detta snedvridna överflödsland?”. Talet invaggar oss i en falsk känsla av trygghet på samma sätt som julen gör. Här hörs talet till bilden av barn som öppnar hundratals paket. Det presenteras som ett vykort i ett rum som minner om Vita Husets pelarsal fyllt av utopiskt ljus. Även om talet handlar om trygghet tvingas barnen i detta samhälle att handskas med konsumtionssamhällets enorma krafter och det hyckleri som regeringsmakten, Big Daddy, ger uttryck för när den utger sig för att tro på den amerikanska familjen.