Jutta Strohmaier

Presentation

Född 1966 i Tulln, Österrike
Lever och verkar i Wien, Österrike

Jutta Strohmaier projicerar bilder av arkitektur och stadslandskap i rum. Dessa installationer förskjuter vår upplevelse och tolkning av rummet. Bilderna är hämtade ur tidskrifter eller via nätet.

Seattle, 2001
Diaprojektion, havssand

Installationen Seattle visar en satellitbild av Seattle projicerad på golvet i utställningsrummet. Man kan se hus, gator, stadsstrukturen – det är Seattle, men det skulle kunna vara var som helst.

Projektionen visar en empirisk plats: vägar, nätverk, arbetsplatser, privatbostäder. I den stund besökaren träder in i installationen är hon/han en projektionsyta, och hon/han är konfronterad med sin egen skugga. Skuggan skär ett ”hål” i det projicerade strukturerade landskapet, och varje steg besökaren tar kommer att interagera med bilden. Det här skapar ett symboliskt rum: ett rum av kamp, befrielse, frigörelse.

Jag föreställer mig installationen som en ”motbild” – en subliminal mystisk plats, outforskad, men helt och hållet öppen och fylld med ett myller av föreställningar. Det är Seattle, men det skulle kunna vara var som helst.