Konsthögskolan Valands avgångsutställning 2001

28 april 2001 - 13 maj 2001

Studenter

Frän Valand
Karin Elmgren, Katarina Friberg, Anna Fröman, Magnus Larsson, Pia Mauno, Kristina Müntzing, Sonja Nilsson, Vanja Nilsson, Anita Paakkonen, Henrik Persson, Kristina Schmid, Christina Skårud, Ulf Steij, Jonas Sundvall, Linda Tedsdotter.

Från Malmö
Helena Persson, Carin Sunesson, Anna Wessman

Från Umeå
Kristian Berglund, Joakim Danell, Niklas Engvall.

Introduktion

Ett steg i rätt riktning är att avgångsstudenterna nu åter – efter fem års bortavaro – får möjlighet att ha sin vårutställning på Konsthallen där förutsättningar finns att möta en bredare och större publik. Kombinationen Konsthallen-Valand är också dynamisk. Två viktiga kulturinstitutioner i Göteborg skapar på detta sätt betingelser för en dialog mellan det redan etablerade och en ny generation.

Till utställningen har Valands studenter bjudit in avgångsstudenter från Malmö och Umeå konsthögskolor. Dels som en förhoppning om framtida samarbeten, men också som en gest för att visa på en annan attityd – Att inte ”tävla” om en plats utan istället försöka bereda plats för fler. Att bjuda in fler behöver inte betyda att försvinna i en massa utan istället att öka rörligheten och att låta sig berikas.
Välkommen !

/Avgångsstudenterna vid Valands Konsthögskola

Text av Bengt Olof Johansson, professor, Konsthögskolan Valand

Ett öppet fält där allt är möjligt förvandlas snabbt till ett stängt rum där ingen vill vara. Konstutbildningens roll är att återföra erfarenheter kring de paradoxer kreativa processer för med sig och vad ett konstnärsskap som livslångt projekt innebär.

Idag kan det få följande konsekvenser: Att skarpare än någonsin lära sig att sätta gränser för sitt arbete och att erövra en tro på sig själv och konsten i en strängt reglerad och ängslig värld. Vad vi arbetar med är känsligheten för de områden som inte berövar oss en given plats som en av universums utforskare.

Den fråga som måste besvaras under en fem år lång konstutbildning är hur du som konstnär kan göra konsten möjlig och intressant, för dig själv och därmed för andra. Med den erfarenheten i bagaget står man pall för det mesta efter utbildningens skyddade hölje.

Jag vill önska dessa femton konstnärer lycka till med sina svar och samtidigt lyckönska oss som betraktare till den på intet sätt givna händelsen att vi här har femton nya konstnärsskap att ta del av och lära oss något av.