Konst på heder och samvete

1 mars 2018 - 6 februari 2020

Med dialogprojektet Konst på heder och samvete riktat till unga (13-25) år vill Göteborgs Konsthall och Elektra Fryshuset Göteborg väva samman sina specialkompetenser och utveckla nya metoder att arbeta med samtidskonst och mänskliga rättigheter.

Elektra är en mänskliga rättighetsorganisation som arbetar med våld i nära relationer med fokus på hedersrelaterat våld och har en mångårig erfarenhet av att arbeta i dialogprojekt med målgruppen. Göteborgs Konsthall å sin sida arbetar med samtidskonst och har en vana att föra fördjupade samtal utifrån de komplexa frågeställningar som konsten ofta väcker och har också erfarenhet av en mängd konstpedagogiska projekt.

Kärnan i projektet Konst på heder och samvete är en 1,5-årig utbildning, som äger rum för en grupp unga under 2018 och 2019. Grunden är Elektra, Fryshuset Göteborgs utbildning Hjältar/Hjältinnor. I den diskuteras bland annat normer, rasism och hbtq i syfte att stärka deltagarnas självkänsla och motverka sociala och kulturella maktstrukturer.

I Konst på heder och samvete vävs dessa frågor samman med diskussioner om samtida konstverk och konstnärskap. Vad kan konsten lära oss om exempelvis mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet? Under utbildningens gång får ungdomarna bland annat fördjupa sig kring frågor om fördomar, utanförskap och demokrati, träffa olika konstnärer, prova på olika skapande aktiviteter och ta del av konstnärliga processer och metoder som relaterar till ämnet.

Projektets fortsättning

Utifrån Konst på heder och samvete erbjuder Göteborgs Konsthall från och med hösten 2018 skollektioner som lyfter frågor kring normer och mänskliga rättigheter.

Hösten 2019 och våren 2020 arbetar Göteborgs Konsthall med att ta fram dialogkort utifrån samtidskonstverk som väcker frågor kring de ämnen som utbildningen har berört..

Samarbetspartners

Fryshuset Göteborg och Västra Götalandsregionen