Vit kub, vit blick

Lördag 21 september 2019, kl. 14 - 16

I gallerirummets vita kub syns konsten separerad från andra sammanhang, något som har förknippats med ett löfte om frihet, men också med kapitalismens och kolonialismens rovdrift.

Göteborgs Konsthall, som öppnade år 1923, kan därför betraktas som central för handels- och industristaden Göteborgs drömmar och mardrömmar om moderniteten, en plats som idag genomkorsas av historiska konflikter och har en privilegierad relation till synlighet och offentlighet.

Med denna historia som utgångspunkt presenterar vi programmet Vit kub, vit blick. Hanni Kamaly visar sin film HeadHandEye och vi får en konstnärspresentation av Mirna Ticona. Konstfrämjandet Distrikt Västra presenterar projektet Lär av! Vad är dekolonial konst i Sverige idag? Projektet bygger på intervjuer med konstnärer och riktar in sig på frågan om vad en dekolonial konstnärlig praktik innebär.

Vad har radikala begrepp som uppmanar till handlingar, och som utmanar det koloniala/rasistiska systemet, för plats i institutioner med normerade ordningar? Vilken roll kan konst som får plats i dessa rum ha i en avkoloniserande praktik? Och vilken roll kan konst- och kulturinstitutionerna ha för att stödja avkoloniserande processer?

Presentationerna följs av ett panelsamtal modererat av Nina Cramer, konsthistoriker och redaktör för tidskriften Marronage i Köpenhamn.