Visning: Vår himmel röd

Lördag 2 januari 2021, kl. 13 - 13:30

Stillbild ur This song is for…, Gabrielle Goliath, 2019. Bilden är beskuren.

Välkommen på en guidad visning av utställningen Vår himmel röd!

I de guidade visningarna får du veta mer om verken i utställningen. Du kan också ställa egna frågor.

Visningen pågår i 20 – 30 minuter och hålls på svenska av en av våra värdar och är öppen för alla.

Visningen är gratis men för ett begränsat antal deltagare, anmäl i receptionen att du vill gå på visningen.

Varmt välkommen!