Visning med Rebecca Cusworth

Lördag 6 maj 2017, kl. 14 - 14:30

Visning på engelska av utställningen Strange Attractors med Rebecca Cusworth, medverkande konstnär.