Visning med curatorn

Lördag 29 april 2017, kl. 14 - 14:30

Visning på engelska med Jason E. Bowman, curator för utställningen Strange Attractors.