Programdag 1: Cyberfeminism, memes och indiepop

Lördag 13 januari 2018, kl. 13 - 17

Medverkande:

Johanna Sefyrin, Vida Lavén, Combi Cats

Välkommen till en programserie i tre delar på Göteborgs Konsthall!
Del 1: Cyberfeminism, memes och indiepop

Med utgångspunkt i utställningen Mozart´s Ghost bjuder vi in till en programserie i tre delar där bland annat diskussioner, performance och musik står i fokus. De andra två programdagarna äger rum i februari och april.

Under den här första dagen fördjupar vi oss i frågor om cyberfeministiska strategier i en presentation av Johanna Sefyrin, föredrag och workshop med meme-konstnären Vida Lavén, och konsert med indiepopbandet Combi Cats. Dessutom blir det kreativ workshop i vår verkstad där du, ung som gammal, kan göra dina egna masker, låna utklädningskläder och föreviga dig själv i vår fotostudio.

Fri entré. Vi bjuder på kaffe och fralla.

OSA i Facebookeventet och bjud in dina vänner här!

13:00-13.45
Cyberfeminism vs feministiska teknovetenskaper
Föreläsning med Johanna Sefyrin
Cyberfeminismen som idé och rörelse är en viktig byggsten i utställningen Mozart´s Ghost. Begreppet myntades i början av 90-talet och beskriver en feminism inriktad på frågor kring internet och teknologi. Inom stora delar av cyberfeminismen betraktas internet som en närmast utopisk möjlighet att bryta mot begränsande föreställningar och strukturer kring kön och sexualitet. Framförallt har cyberfeminismen genomgående teoretiserat, kritiserat och nyttjat internet och digitala medier.

I en föreläsning med forskaren Johanna Sefyrin får du här en introduktion till ämnet. Sefyrin går i sin föreläsning bland annat in på frågor som berör design, deltagande och hur man genom digitala teknologier kan skapa alternativa iscensättningar av sociala normer, identiteter och verkligheter.

Johanna Sefyrin arbetar som lektor vid Linköpings universitet, inom ämnet informatik. Hennes forskning handlar om bland annat om design och användning av digitala teknologier, där design ska ses som ett gemensamt arbete för att skapa en värld som alla får plats i.

14:00 Föredrag med Vida Lavén
Memes är ett visuellt medium som snabbt har vuxit fram på sociala medier. Ett meme kan beskrivas som en bild, video eller gif som pryds med en kort och kärnfull text. Texten tillför eller ändrar ofta bildens betydelse, och ofta finns det ett starkt inslag av humor. I dag finns olika stilar och förhållningssätt inom memeskulturen.

I det här föredraget berättar Vida Lavén om hur hon som konstnär arbetar med memes och performance som ett sätt att analysera maktstrukturer på. Här får vi lära känna tankarna bakom hennes politiska, feministiska och konstvärldskritiska verk. Lavén deltar med sina memes i Mozart´s Ghost del 2: Det digitala rummet, som invigs den 30 januari.

14:45 Konsert med Combi Cats
Dagen fortsätter med en energisk och unik konsert. Combi Cats är en svensk-polsk indiepopduo bestående av bildkonstnärerna Kordian och Diana Rönnberg. Duon inspireras bland annat av electro, camp-estetik, klassisk musik, hip-hop och country, och arbetar med musik, performance och installation. Lyssna på Combi Cats här! 

15:15-17.00 Meme-workshop med Vida Lavén
Välkommen till en prova-på-workshop där du får göra memes tillsammans med konstnären Vida Lavén!
Inga förkunskaper behövs. Workshopen inleds med en kort presentation av Vida Lavén och hur man kan skapa memes.
Ålder: 13 och uppåt
Plats: Fotoateljén, Göteborgs Konsthall