Makten. Staden. Konsten. Vem äger staden?

Onsdag 12 februari 2020, kl. 18 - 20

Paula Urbano och Maryam Fanni från Mapping the Unjust City / Vem äger staden? har bjudits in för att berätta om hur deras konstkollektiv arbetar med att synliggöra urbant ägande av platser, som centrum och torg – abstrakta och osynliga förhållanden som påverkar möjligheten till gemenskap och kollektiv handling.

Konstkritikern Frida Sandström talar om utställningen En enkel men underbar anordning under vintern och våren presenteras i oktogonen på Göteborgs Konsthall. Med kollagetekniker har elever på Lövgärdesskolan tillsammans med konstnären Gabo Camnitzer utmanat uppdelningen mellan kropp och omgivning, individ och samhälle, mot bakgrund av den segregerade stadens representationer. I utställningen syns deras bildexperiment med att få sina figurer att smälta in på platser de tycker om och döljas på platser där de känner sig otrygga.

Presentationerna följs av ett samtal lett av Daniel Terres och Patrik Haggren från Urban Konst. Samtidskonsten sägs vara fri medan den urbana konsten förstås i relation till en alltmer privatägd offentlighet. Kollektivet Vem äger staden? vill synliggöra maktstrukturer, medan Camnitzers En enkel men underbar anordning handlar om att bli osynlig för dem. Båda projekten handskas med estetik som något tvingande och potentiellt emancipatoriskt.

Serien Makten. Staden. Konsten. undersöker och genomkorsar uppspaltningen av konsten i urbana, offentliga och samtida uttryck.


Programmet genomförs i samarbete med Folkuniversitetet.