Lytle Shaw, Jonas (J) Magnusson & Cecilia Grönberg

Onsdag 17 november 2021, kl. 18 - 20

Jonas (J) Magnusson och Cecilia Grönberg, detalj, läsa / lokalitet (berg, tryck).

Fältarbeten, lokalitet och alternativa historier

Välkommen till ett samtal där Biennalens curator Lisa Rosendahl pratar med den New York-baserade författaren Lytle Shaw och konstnärerna Jonas (J) Magnusson och Cecilia Grönberg om lokalitet och platsspecificitet.

Den New York-baserade författaren Lytle Shaw talar om sin nya bok New Grounds for Dutch Landscape (OEI editör, 2021). I boken använder han en experimentell, platsspecifik metod för att visa hur holländska 1600-talsmålare inte avbildade det nya holländska landskapet utan snarare, genom materialiteten i målningarna, iscensatte landvinningen och de ständiga hoten mot dess varaktighet från översvämningar till erosion.

Jonas (J) Magnusson & Cecilia Grönberg diskuterar sammanflätade relationer mellan fältarbete, redigering och lokala materialiteter utifrån sitt arbete för Gibca 2021, läsa | lokalitet (berg, tryck) [strata ur en utvidgad bok; Billingen, Kinnekulle (2001–2021)].

Moderator är Lisa Rosendahl, curator för Gibca 2021 och lektor i utställningsstudier vid Kunsthøgskolen i Oslo.

Programmet arrangeras av Göteborgs Konsthall i samarbete med Kunsthøgskolen i Oslo, Göteborg International Biennial for Contemporary Art och Folkuniversitetet.

Var: Du kan ta del av samtalet på plats på konsthallen eller som livesändning på facebook.
Hur: Samtalet hålls på engelska.

Medverkande

Lytle Shaw är professor i engelska vid New York University och har regelbundet medverkat i tidskriften Cabinet. Hans böcker inbegriper Frank O’Hara: The Poetics of Coterie, The Moiré Effect, Fältarbeten – Från plats till site i nordamerikansk efterkrigspoesi och -konst och Narrowcast: Poetry and Audio Research. Han har skrivit essäer om bland annat Robert Smithson, Gerard Byrne, Zoe Leonard och the Royal Art Lodge.

Jonas (J) Magnusson & Cecilia Grönberg är verksamma som författare, konstnärer och redaktörer. Arbetet kretsar ofta kring frågor om dokument, arkiv, bilder, montage, plats och alternativa former för historieskrivning. Sedan början av 2000-talet driver de tidskriften och förlaget OEI. För tillfället arbetar de också med två konstnärliga forskningsprojekt, ”Den utvidgade boken – stratigrafi, lokalitet, materialitet” och ”The latent image (uncovering developing)”.