Boo! aktiveras under en kväll.

Onsdag 3 maj 2017, kl. 19 - 20

En kväll då verket Boo! av Karl Bergström får komma till sin fulla rätt. Verket kommer att presenteras av konstnären och sedan aktiveras under två 15-minuterspass.

Boo! är ett verk av konstnären Karl Bergström. Verket bygger på forskning kring iakttagelser av spöken via tekniska experiment som undersöker förhållandet mellan verklighet och perception. Boo! producerar en fast våglängd – ett ljud – med en frekvens på 18,9 Hz. Trots att det egentliga ljudet är för lågfrekvent för att höras får ljudvågen fysiska, känslomässiga och perceptuella konsekvenser, som obehagliga vibrationer i kroppen och synrubbningar. Detta kan i sin tur leda till observationer av en gråfärgad fantomliknande figur någonstans i rummet.

Under utställningen Strange Attractors kommer Boo! bara att aktiveras under 10 minuter, kl 15:00 varje dag. Men denna kväll låter vi dig, och alla andra som verkligen vill uppleva detta besynnerliga fenomen under två 15-minuterspass.

Med stöd från Hyrljudet Sydväst AB.