Perfekt timing när Valandstudenter ställer ut på Göteborgs Konsthall

När studenterna på masterprogrammet i Fri Konst på Akademin Valand ställer ut på Göteborgs Konsthall under titeln Bad Timing är det, titeln till trots, allt annat än dålig timing. Här bidrar istället krockarna, mångfalden i uttryck och djupet i frågeställningarna till nya, oväntade kombinationer. Utställningen ger en unik ögonblicksbild över hur dessa konstnärskap förhåller sig till vår omvärld.

Uttrycket ”bad timing”, eller dålig timing, refererar oftast till något som händer vid fel tidpunkt och som får negativa konsekvenser. Men dålig timing kan även resultera i nya, oväntade kombinationer som annars aldrig skulle ägt rum. I årets utställning, som curaterats av Daniel Jewesbury och där tretton studenter ställer ut, möts, krockar och samexisterar olika konstformer inom konsthallens rum och ger plats åt nya tankar om samhället och dess villkor.

De frågeställningar som studenterna arbetat med är högaktuella och täcker in allt från djurrättsfrågor, till massproduktionen och dess konsekvenser, icke-normativa livsstilar, frågor kring överlevnad, maskulinitet och individualism, relationen mellan lönearbete och konstnärligt arbete, rådande sociala normer, med mer.

Vi är väldigt stolta över den långa traditionen av samarbete mellan Göteborgs Konsthall och Akademin Valand och det är alltid lika spännande att se mångfalden i masterstudenternas verk. Vi ser examensutställningarna som en viktig del i vårt arbete att verka för samtidskonstfältets utveckling där konstnärerna verkligen får ta plats och utveckla sina tankar och visioner, säger Stina Edblom, konstnärlig ledare för Göteborgs Konsthall.

Akademin Valands examensutställningar har en lång tradition på Göteborgs Konsthall och den första kullen avgångsstudenter ställde ut 1925. Exempel på idag verksamma konstnärer som funnits representerade i tidigare examensutställningar är Lars Lerin, Ernst Billgren, Helene Billgren, Ola Åstrand, Elin Wikström och Annika Lundgren.

Medverkande studenter MFA Fri konst 2018:
Cilla Berg, Laura Darbutaite, Gabriel Nils Edvinsson, Theodora Ekholm, Riikka Gröndahl, Danielle Heath, Kaisa Luukkonen, Katxerê Medina, Johan Melander, Johan Rikenberg, Hanna Romin, Joe Rowley, Lucy Wilson

Curator: Daniel Jewesbury, universitetslektor vid Akademin Valand

Vernissage: 27 april kl 17-20, utställningen pågår t.o.m. 20 maj.

Pressbilder:
Du hittar nedladdningsbara pressbilder på vår Flickr-sida.