Landrättigheter i fokus på Göteborgs Konsthall i vinter

Konstverk av Anders Sunna, Swedish Cooperation Game, 2017
Anders Sunna, Swedish Cooperation Game, 2017

Den 7 december 2019 öppnar vinterns stora utställning Varje löv är ett öga på Göteborgs Konsthall. Här lyfts frågor kring markkonflikter, exploatering av naturresurser och ursprungsbefolkningars rättigheter genom konstnärskap från olika delar av världen. I utställningen medverkar konstnären Anders Sunna, som tillsammans med Michiel Brouwer strider för samiska rättigheter, prisbelönte Otobong Nkanga, sydafrikanska konstnären Simon Gush och det inuitiska filmkollektivet Isuma. 

Runt om i världen utspelar sig just nu konflikter om rätten till skogar, jordbruksmark, mineraler och vattendrag. Kolonialt våld, intressekonflikter och en ofta hänsynslös exploatering leder till att lokalbefolkningar tvingas bort från platser och naturområden som de levt vid sedan urminnes tider.

Vinterns utställning Varje löv är ett öga på Göteborgs Konsthall lyfter dessa frågor. I utställningen presenteras konstnärer och konstnärskollektiv som på olika sätt behandlar relationen mellan politik, land, ekologi och mänskliga rättigheter.

Besökaren på Göteborgs Konsthall får ta del av personliga och drabbande konstverk från Sydafrika, arktiska Kanada, Sápmi och Namibia.

– Utställningen berör frågor som är högaktuella i hela världen. Vi lever i en tid där det förekommer rovdrift på naturen med en eskalerande markexploatering som får stora konsekvenser för lokalsamhällen både i Sverige och på andra platser i världen. Arvet från kolonialismen har fört med sig en syn på både människan och naturen som en outsinlig källa för exploatering och profit, säger Stina Edblom, konstnärlig ledare på Göteborgs Konsthall.

I utställningen deltar konstnären Anders Sunna, som i samarbete med Michiel Brouwer presenterar ett helt nytt, platsspecifikt verk med väggmålningar, fotografier och skulpturer. Installationen utgår från den svenska gruvindustrin och dess påverkan på det samiska livet och kulturen.

I Varje löv är ett öga visas också flera verk av Otobong Nkanga, just nu aktuell med en soloutställning på Tate St Ives. Nkanga lyfter i sitt konstnärskap kolonialismens sociala och politiska konsekvenser – som den västerländska exploateringen av naturresurser och mineraler i länder som Namibia och Nigeria.

Det inuitiska filmkollektivet Isuma medverkar i utställningen med filmen One Day in the Life of Noah Piukattuk, som fångar en händelse i april 1961 där förtryck och motstånd möts i en dialog. Tidigare i år visades Isuma på Venedigbiennalen, vilket var första gången inuitisk konst presenterades i den kanadensiska paviljongen.

Simon Gush från Sydafrika presenterar en videotrilogi där han utforskar sin egen familjs historiska delaktighet i den omfattande landkonflikt som just nu utspelar sig i hans hemland.

– Tillsammans låter verken oss se på till synes lokala händelser ur ett globalt och historiskt perspektiv, och hur dessa händelser får konsekvenser för både människor och natur runt om i världen. Inte minst lyfter verken fram motståndet och kampen för rättvisa och överlevnad. Varje löv är ett öga visar att dessa frågor är en angelägenhet som berör oss alla, säger Stina Edblom.

Utställningens titel är lånad från en artikelsamling av Sara Lidman. Varje löv är ett öga visas den 7 december 2019 – 22 mars 2020 på Göteborgs Konsthall.

 

Medverkande konstnärer

Otobong Nkanga (Nigeria/Belgien), Isuma (Kanada), Anders Sunna (Sverige) & Michiel Brouwer (Sverige/Nederländerna) och Simon Gush (Sydafrika).

 

Inför vernissagen

Anders Sunna kommer att vara på plats på Göteborgs Konsthall och arbeta med en platsspecifik väggmålning från och med den 29 november.

Göteborgs Konsthall arrangerar några dagar innan vernissagen en pressträff, som du är varmt välkommen till. Flera av konstnärerna kommer att delta. Vi återkommer om tid och datum.

 

Läs pressmeddelandet och se pressbilder på Mynewsdesk