Göteborgs Konsthall, GIBCA och Atalante kommenterar debatten om Burka Songs 2.0

Till stöd för yttrandefrihet, konstnärlig frihet och det fria ordet

Just nu pågår en debatt om Hanna Högstedts film Burka Songs 2.0. Under hösten 2017 presenterades den av olika konstarrangörer i Göteborg. Filmen med efterföljande samtal visades på Göteborgs Stadsbibliotek, i samband med Göteborgs Internationella Konstbiennal, och på scenkonstscenen Atalante. Göteborgs Konsthall arbetade tillsammans med Hanna Högstedt i uppsökande lektionsverksamhet på gymnasieskolor runt om i Göteborg.

Våra olika verksamheter arbetar för att lyfta fram samtidskonstens vitt skilda uttryck och skapa utrymme för dialog och samtal kring aktuella frågor i vårt samhälle. Att verka för mångfald och öppenhet ingår i våra grunduppdrag, liksom att stå upp för konsten och konstnärers möjlighet att verka fritt, självständigt och obundet.

Burka Songs 2.0 skildrar en konstnärligt undersökande process som börjar med en filmidé där Hanna Högstedt ikläder sig burka och vandrar längs Champs-Elyseés sjungandes den franska nationalsången med syfte att bli arresterad. Men det blir inte som hon tänkt sig.

Istället handlar filmen om hur Högstedt kommer att rannsaka sina egna privilegier och tolkningsföreträde som vit svensk. Den handlar också om den ökande nationalismen i Europa och om ekonomiska stödstrukturer inom filmvärlden. Filmen skildrar en självreflekterande och självkritisk konstnärlig process. Teman i filmen tar upp strukturell rasism, slöjans symbolbärande betydelse, feminism och vilka berättelser som får utrymme i dagens Sverige.

Arrangemangen som vi har genomfört har präglats av mångfald, respekt och lyhördhet inför olika perspektiv och synpunkter. Vi vill således höja våra röster till stöd för Hanna Högstedt och hennes film Burka Songs 2.0 och för yttrandefrihet, konstnärlig frihet och en orubblig tro på det fria ordet – utan dessa friheter finns ingen demokrati.


Cecilia Suhaid Gustafsson, konstnärlig ledare
Atalante

Ann Sofi Roxhage, enhetschef
Stina Edblom, konstnärlig ledare
Göteborgs Konsthall

Roland Adrell, ordförande
Mia Christersdotter Norman, verksamhetschef
Ioana Leca, konstnärlig ledare
Röda Sten Konsthall och Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA)