Generationsmöten på Göteborgs Konsthall

Helga Härenstam, I väntan på vad som komma skall, 2018

Läs pressmeddelandet på Mynewsdesk och få tillgång till pressbilder.

I höstens utställning Innan vi glömmer på Göteborgs Konsthall speglas både det förflutna och samtiden. De fem konstnärer som presenteras har i sin konst på olika sätt arbetat med den egna familjen; med minnen, foton och berättelser. Fram träder ett möte mellan olika generationer, tidsepoker och livsvillkor, och frågor om klass, arbete, normer och identitet löper som en röd tråd genom utställningen.

Den 6 oktober öppnar höstens utställning på Göteborgs Konsthall, som under titeln Innan vi glömmer samlar fem nationella och internationella konstnärer: Petra Hultman, Helga Härenstam, Kateřina Šedá, Knutte Wester och Ferhat Özgür. På olika sätt har dessa konstnärer tagit sig an familjeberättelser och gjort dem till föremål för ett konstnärligt utforskande. Här blir konsten minnesbärare för det privata, och berättelserna som gestaltas, skildras med noggrannhet och kärlek.

– Konst som skapar ett möte mellan generationer, har ofta berört mig och fått mig att fundera över hur frånvarande den värdefulla kunskap och erfarenhet som äldre besitter är i dagens offentliga samtal, säger Stina Edblom, curator för utställningen och konstnärlig ledare på Göteborgs Konsthall. Därför känns det både viktigt och glädjande att presentera utställningen Innan vi glömmer som samlar fem konstnärer som lyfter fram relationer, minnen och händelser ur det privata livets undangömda skrymslen. Genom konstverken blir de till en del av vårt gemensamma arkiv och historia – det är berättelser om livet, men också om det samhälle och de normer och konventioner som format oss.

De fem konstnärliga projekten, där de privata rummen blir offentliga, väcker en rad större politiska frågor som kretsar kring det samhälle som format individen – nu och då. Genom projekten speglas ett samhälle som genomgått en dramatisk omvandling de senaste 70 åren. Flera av verken skildrar kvinnans roll i patriarkala strukturer och hur denna roll förändras över tid. I andra verk blottläggs hur mekanismerna för social kontroll och styrande normer kan påverka och forma en individs livsväg. Inte minst öppnar utställningen upp för frågor om vem som värnar och förvaltar våra individuella och kollektiva minnen och hur de förs vidare från generation till generation.

Datum: Utställningen Innan vi glömmer har vernissage den 6 oktober kl. 13-17, och pågår till och med den 13 januari 2019.
Curator: Stina Edblom, konstnärlig ledare på Göteborgs Konsthall.

Pressvisning

På fredag 5 oktober kl. 10-11 är du välkommen på förhandsvisning av höstens stora grupputställning Innan vi glömmer på Göteborgs Konsthall. Fyra av de fem konstnärerna som ställer ut kommer att finnas på plats och det finns möjlighet till intervjuer. De konstnärer som kommer att närvara är Petra Hultman, Helga Härenstam, Knutte Wester och Ferhat Özgür, även curator Stina Edblom finns tillgänglig.

Vi bjuder på kaffe och smörgås.

Anmäl dig gärna till karin.e.andersson@kultur.goteborg.se senast torsdag 4 oktober kl. 12.

Självklart är du även varmt välkommen till vernissagen på lördag 6 oktober kl. 13-17.

Om Innan vi glömmer

I utställningen Innan vi glömmer samlas fem nationella och internationella konstnärer: Petra Hultman, Helga Härenstam, Kateřina Šedá, Knutte Wester och Ferhat Özgür. Gemensamt för de verk som presenteras är att de alla skildrar ett personligt och nära möte mellan generationer – mellan konstnär och äldre familjemedlem. Hur har arbete, klass och kultur format de livsöden som gestaltas i verken? Vilket arv har det efterlämnat till dagens generation? Och vad säger dessa skildringar om vårt samhälle idag?