Urban Konst

Om Urban Konst

Urban Konst är en verksamhet inom Göteborgs Konsthall, som arbetar rådgivande och i olika samarbetsprojekt för att främja den urbana konsten i staden.

Urban Konst arbetar för en dynamisk konststad där fler kan vara med och påverka, ta del av och skapa konst i det offentliga rummet. Begreppet urban konst används ofta för att benämna graffiti- och gatukonstens visuella språk, men för Urban Konst är det inte det specifika konstuttrycket det centrala – utan viljan att genom konstnärliga interventioner kommentera och förändra platser eller situationer i staden.

Urban Konst startades 2015 för att vända nolltoleransen mot klotter och graffiti i staden till att istället lyfta de kulturella- och konstnärliga värdena i uttrycket, och främja möjligheterna till lagliga ytor och nya konstnärliga initiativ.

Urban Konst arbetar med

  • Konsultation inom den urbana konsten
  • Publika program och konstnärliga produktioner för att fördjupa och driva den urbana konstens utveckling i staden

ett urval av URBAN KONSTS projekt

EN FÖRORT I FÄRG
11 november – 11 december 2018

I samarbete med den webbaserade kulturtidskriften Kultwatch publicerade Urban Konst en serie texter och verk av konstnärer och poeter, som på olika sätt arbetar med och i förorten.

Läs mer om projektet

HAMMARKULLEN URBAN ART
3 - 13 augusti 2017

En gatukonstfestival i Hammarkullen som bygger på lokal förankring. Under två veckor anordnade Urban Konst projektet Hammarkullen Urban Art, HUA, tillsammans med andra aktörer.

Läs mer om festivalen

SATURNUS PROJECT
2017-2019

Sedan den anrika graffitiväggen Bergsjöfamet, på baksidan av ett parkeringshus, kunde räddas undan rivning har Urban Konst tillsammans med andra anordnat projekt på platsen.

Läs mer om Saturnus Project