Urban Konst

Om Urban Konst

Urban Konst är en verksamhet inom Göteborgs Konsthall, som arbetar rådgivande och i olika samarbetsprojekt för att främja den urbana konsten i staden.

Urban Konst arbetar för en dynamisk konststad där fler kan vara med och påverka, ta del av och skapa konst i det offentliga rummet. Begreppet urban konst används ofta för att benämna graffiti- och gatukonstens visuella språk, men för Urban Konst är det inte det specifika konstuttrycket det centrala – utan viljan att genom konstnärliga interventioner kommentera och förändra platser eller situationer i staden.

Urban Konst startades 2015 för att vända nolltoleransen mot klotter och graffiti i staden till att istället lyfta de kulturella- och konstnärliga värdena i uttrycket, och främja möjligheterna till lagliga ytor och nya konstnärliga initiativ.

Urban Konst arbetar med

  • Konsultation inom den urbana konsten
  • Publika program och konstnärliga produktioner för att fördjupa och driva den urbana konstens utveckling i staden

ett urval av URBAN KONSTS projekt

För en samtida konstkritik

Hösten 2020

Den etablerade konstkritiken har på senare år kritiserats för att slå vakt om en konventionell konstsyn som inte hänger med i tiden. I en digital programserie undersöker därför Urban Konst hur kritik kan skapas utifrån olika sätt att producera och betrakta konst.

Läs mer och lyssna

EN FÖRORT I FÄRG

11 november – 11 december 2018

I samarbete med den webbaserade kulturtidskriften Kultwatch publicerade Urban Konst en serie texter och verk av konstnärer och poeter, som på olika sätt arbetar med och i förorten.

Läs mer om projektet

SATURNUS PROJECT

2017-2019

Sedan den anrika graffitiväggen Bergsjöfamet, på baksidan av ett parkeringshus, kunde räddas undan rivning har Urban Konst tillsammans med andra anordnat projekt på platsen.

Läs mer om Saturnus Project

HAMMARKULLEN URBAN ART

3 - 13 augusti 2017

En gatukonstfestival i Hammarkullen som bygger på lokal förankring. Under två veckor anordnade Urban Konst projektet Hammarkullen Urban Art, HUA, tillsammans med andra aktörer.

Läs mer om festivalen