Konstkonsulent

Skollektion pågår i utställning på Göteborgs Konsthall. Ett barn tittar på en vuxen och räcker upp handen.
Foto: Lo Birgersson.

På Göteborgs Konsthall finns en konstkonsulent som arbetar för barns rätt till konst och kultur. Bland annat arbetar konsulenten förmedlande och rådgivande för att stärka barns egna kreativitet, perspektiv, delaktighet och inflytande.

Konstkonsulenten fungerar som en brygga mellan konstnärer, skolor, förskolor, konstinstitutioner och fria aktörer. Konsulenten arbetar även i projekt som utvecklar metoder där barn och unga får möjlighet att uttrycka sig kreativt och arbeta tillsammans med professionella konstnärer.

Kontakta Göteborgs Konsthalls konstkonsulent om du är:

  • Konstnär och intresserad av att arbeta konstpedagogiskt inom förskola, skola eller fritid
  • Lärare, rektor eller pedagog inom skola eller fritid och vill komma i kontakt med konstnärer som kan arbeta kreativt inom exempelvis skapande skola-projekt
  • Aktör eller arrangör som vill samverka kring projekt eller fortbildning inom det konstpedagogiska fältet

Du hittar aktuella kontaktuppgifter på sidan kontakt med Göteborgs Konsthall.