Göteborgs Konsthall

Bild på byggnaden Göteborgs Konsthall i soligt ljus
Du hittar Göteborgs Konsthall vid Götaplatsen i centrala Göteborg. Här har konsthallen presenterat samtidskonst sedan 1923. Foto: Hendrik Zeitler

Göteborgs konsthall – en plats för samtidskonst

På Göteborgs Konsthall kan du se utställningar med svenska och internationella konstnärer, som lyfter fram mångfalden inom den samtida konsten. Konsthallen ligger vid Götaplatsen i centrala Göteborg och har alltid fri entré.

Göteborgs Konsthall är en plats för samtidskonst som visar fyra till sex utställningar per år. Här kan du ta del av både internationellt uppmärksammade konstnärskap och konstnärer som ännu inte nått ut till en bred publik. På konsthallen samsas experimentella och processbaserade projekt, med tematiska grupputställningar och separatutställningar som fördjupar sig i enskilda konstnärskap.

Du kan alltid vända dig till någon av värdarna på plats för att få en introduktion till den pågående utställningen. Alla värdar har specialkunskaper inom samtidskonsten, många med en egen konstnärlig praktik.

Som besökare bjuds du också in till en mängd aktiviteter som passar dig oavsett ålder: guidade visningar, skapande i Öppen verkstad, konstnärssamtal, workshops, filmvisningar, performance och fördjupande föreläsningar. För skolor håller Göteborgs Konsthall varje år närmare 300 skollektioner, där skapande aktiviteter kombineras med samtal kring konsten. Inom Göteborgs Konsthall ryms också verksamheten Urban Konst, som arbetar för att fler ska kunna ta del av och skapa konst i det offentliga rummet.

Du hittar oss vid Götaplatsen i centrala Göteborg. Det är alltid fri entré till våra utställningar och program.

Se öppettider och hur du hittar till Göteborgs Konsthall


Göteborgs Konsthall är en del av Göteborgs Stads kulturförvaltning.