Vi söker konstnärlig ledare

1024x768

Göteborgs Konsthall står inför en utvecklingsfas och söker nu en konstnärlig ledare.

– Den konstnärliga ledaren är en central person för Göteborgs Konsthall. Den ska stärka och utveckla det konstnärliga innehållet, men också stärka samtidskonstens roll och betydelse för människor och i staden, säger Ann-Sofi Roxhage enhetschef med administrativt ansvar och närmsta chef.

– Konsten och konstnärernas roll är ständigt under diskussion, så det handlar också om att skapa förståelse för och förmedla vad konstens roll är i ett demokratiskt samhälle, säger hon.

Huvuduppgiften i uppdraget som konstnärlig ledare för Göteborgs Konsthall blir att utveckla institutionens identitet, arbetsformer och publika relation, samt att leda arbetet med utställningar, program, pedagogik och olika projekt.

Efter en intern omorganisation i kulturförvaltningen i höstas utgör nu Göteborgs Konsthall tillsammans med verksamheten Urban Konst och konsulenterna för arkitektur och konst, den gemensamma enheten Samtidskonst & gestaltning. Göteborgs Konsthalls konstnärliga ledare är också tänkt att ge stöd åt de övriga verksamheterna inom enheten.

– Samtidskonsten är det centrala i vår verksamhet, i alla dess komplexa aspekter samtidigt som vi arbetar med att göra konsten mer synlig och tillgänglig för fler. Samtidskonsten gagnar ett kritiskt förhållningsätt och kan ge en ökad förståelse och kunskap om vår samtid. Vi måste ständigt utveckla våra arbetssätt och vara öppna för vad som händer i vår omvärld, säger Ann-Sofi Roxhage.

Tjänsten som konstnärlig ledare är tidsbegränsad till fem år, med möjlighet till förlängning på två år. Ansökningstiden är tre veckor med sista datum 12/4. Annonsen är b.la. publicerad här på goteborg.se

Här kan du ansöka om tjänsten.