Tre frågor till Andréas Hagström

Porträtt av Andreas Hagström till vänster och en svartvit bild på konsthallen från 50.talet till höger
Andréas Hagström. Foto: Lo Birgersson. Till höger: Göteborgs Konsthall under 1950-talet. 

Andréas Hagström, mångårig medarbetare på Göteborgs Konsthall, arbetar just nu med en bok om konsthallens snart 100-åriga historia. Här berättar han mer.

Hej Andréas! Berätta om boken.

 
Trots att Göteborgs Konsthall haft en central plats i svenskt och göteborgskt konstliv sedan 1923 finns det stora kunskapsluckor om konsthallens historia. Vi försöker nu göra något åt detta – varför jag grävt i arkiv, gjort intervjuer, gått igenom utställningskataloger och tidningar för att få fram så mycket information som möjligt om konsthallen och alla utställningar som vi har presenterat.

 
Vad är det mest spännande du hittat?
 
Jag blir lycklig för minsta besynnerliga detalj som dyker upp! Men självklart är det spännande att upptäcka bortglömda utställningar. Under lång tid togs bara de egna utställningarna med i årsberättelserna. När lokalerna var uthyrda eller utlånade dokumenterades det ofta inte alls. Jag har hittat en hel rad med mer eller mindre okända utställningar.
 
Ett mer udda fynd är en skolbok i fornsvensk litteratur från 1924 som jag hittade ovanför kupolen, under taket, i konsthallens entré. Jag kan koppla namnen som står skrivna i boken till en av konsthallens första intendenter – men hur boken sedan hamnade i sågspånet uppe på vinden är omöjligt att veta.
 
Något annat du vill lyfta fram ur historien?
 

Precis som med mycket historieskrivning så har konsthallen beskrivits utifrån män med ledande positioner: intendenter, styrelseledamöter och chefer. Men mina efterforskningar visar att det även har funnits tre generationer kvinnor utan några direkta titlar som under drygt 70 år var absolut centrala för verksamheten: Tyra Börjesson (som arbetade mellan 1925–1946), Margit Linde (1946–1967) och Chris Hellsing (1967–1995).

Idag skulle man kanske säga att de hade en producentroll, utifrån deras kontakt med konstnärerna. Det känns viktigt att lyfta fram sådana betydelsefulla personer ur konsthallens historia.


Boken om Göteborgs Konsthall kommer att släppas under Göteborgs Stads jubileumsår 2021.