Pressröster om Strange Attractors

Utställningen Strange Attractors, som visas på Konsthallen fram till 21 maj, har de senaste dagarna fått flera intressanta och positiva recensioner. Bland annat har Göteborgs-Posten och Kunstkritikk besökt utställningen.

Strange Attractors är avgångsutställningen för masterprogrammet i Fri konst vid Akademin Valand. Utställningen visas just nu på Göteborgs Konsthall.

I Göteborgs-Posten skriver Sara Arvidsson under rubriken ”Avgångselever med en sökande ambition”:

”Årets avgångsutställning av mastereleverna i Fri konst på Akademin Valand är varken lättsam eller optimistisk. Vi lever på övertid, står det i utställningstexten, och det påståendet konkluderar atmosfären i utställningen ganska väl.”

Christina Antaya, Kunstkritikk, konstaterar att: ”Om man i dagens samtidskonst kan se tendenser till mer hantverksbetonade praktiker så är det inget som manifesteras i Valands masterutställning. I de objektbaserade verken av Cusworth och Danielsson finns ett tydligt engagemang med materialitet, men inte på ett taktilt old school-sätt, utan snarare framåtblickande, med betoning av det artificiella.”
Läs texterna i sin helhet här:

Sara Arvidsson – Göteborgs-Posten

Christine Antaya – Kunstkritikk

Utställningen pågår till och med den 21 maj 2017. Välkomna!