Göteborgs Konsthall – en del av nätverket KLISTER

konstensvarden1

Göteborgs Konsthall är en del av KLISTER – ett rikstäckande nätverk för små och medelstora samtidskonstinstitutioner i Sverige. Nätverket startades upp 2011, och vill belysa dessa samtidskonstinstitutioners funktion i samhället.

Klisters medlemmar är Alingsås konsthall, Bildmuseet i Umeå, Borås konstmuseum, Botkyrka Konsthall, Gävle Konstcentrum, Göteborgs Konsthall, Kalmar konstmuseum, Konsthall C i Hökarängen, Konsthallen Bohusläns museum, Konsthallen i Haninge kulturhus, Kulturens Hus i Luleå, Lunds konsthall, Malmö konstmuseum, MAN-Museum Anna Nordlander i Skellefteå, Marabouparken konsthall i Sundbyberg, Nässjö Konsthall, Röda Sten Konsthall i Göteborg, Signal i Malmö, Skövde kulturhus, Tensta konsthall och Örebro konsthall.

Symposium: Konstens värden

Kan man mäta konstens och en plats betydelse? Klister har under 2017 gått samman med två andra nordiska nätverk för konsthallar, Foreningen af Kunsthaller i Danmark och Kunsthallene i Norge. Tillsammans tar sig det utvidgade nätverket sig an frågan om konstens värden, i ett storskaligt symposium i Oslo den 9-11 mars 2018. 

Hur kan man förstå de mindre konstinstitutionerna betydelse i konstens ekosystem? En brännande punkt rör deras banbrytande sätt att förhålla sig till konst, samhälle, bildning och publik. En annan är hur de spelar en viktig roll i det lokala samhället samtidigt som de är i ständig dialog med ett internationellt sammanhang. Men hur kan vi samtala om de värden som skapas – bortom besökssiffror och medieuppmärksamhet? Och hur fungerar olika typer av värden i relation till modeller för finansiering? Hur kan konstnärer och kulturliv, små och stora institutioner, kommun, region, stat och politik samverka för att åstadkomma processer som främjar konstens potential?

Under hösten 2017 produceras en rapport produceras utifrån en nordisk kontext som fokuserar just på samtidskonsthallarnas konstnärliga, sociala, samhälleliga och ekonomiska värden. Rapporten skrivs av frilanscuratorn Jonatan Habib Engqvist och Nina Möntmann, professor i konstteori och konsthistoria vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm, och kommer ligga till grund för symposiet 2018. Symposiet kommer även att innehålla rundabordssamtal med tjänstemän och politiker från de nordiska länderna, presentationer kopplade till det värdeskapande arbete som sker på konsthallarna samt besök på olika institutioner i Oslo.

Bland talarna finns ledande experter inom det kulturekonomiska fältet: Pier Luigi Sacco, professor i kulturekonomi vid IULM University i Milano, Andrea Phillips konstprofessor och forskningschef vid Akademin Valand, Göteborgs universitet, Lars Strannegård, professor vid och rektor för Handelshögskolan i Stockholm, Binna Choi, curator och chef för Casco, Office for Art, Design and Theory samt Azar Mahmoudian, curator and forskare baserad i Teheran.

Rapporten Inga Undantag

Under 2014 gav KLISTER ut rapporten Inga Undantag. Författaren Mikael Löfgren hävdar att Sveriges samtidskonsthallar är start- och landningsbanor för intensiv trafik mellan det lokala och det globala, men också mellan olika epoker. De ingår i och bidrar till sammansatta och överlappande ekosystem, till exempel konstvärlden, lokalsamhället, bildningen, offentligheten och forskningen. Samtidigt är de förbisedda, underutnyttjade och delvis märkta av brysk behandling av media och den snabbt växande offentliga byråkratin. Och mitt i allt detta, i utvärderingarnas tidevarv: lika lite som kärlek och humor, kan konstens värde på ett enkelt sätt kvantifieras.

Inga Undantag har beställts av KLISTER och är delfinansierad av Riksutställningar i linje med myndighetens särskilda uppdrag att prioritera den samtida konstens utveckling och spridning i landet. Rapporten argumenterar för att samtidskonsthallarnas verksamhet bör inkluderas mer i det seriösa offentliga kultursamtalet och att den bör utvärderas med metoder och språk som kan uppfatta och formulera konstens verkliga värden.

Inga undantag

Läs Inga Undantag i sin helhet! (öppnas som pdf i nytt fönster)