Konstnärer

MEIRA AHMEMULIC

Verksam Göteborg, Sverige
Meira Ahmemulic De höga husens rundgång, 2022 VR-verk (16 min)

De höga husens rundgång är ett mångstämmigt VR-verk som vill destabilisera betraktarens position i stadsrummet genom att framkalla känslan att vara osynlig och bli beskådad på samma gång. Olika scenarios och röster bildar ett slags collage i 360 grader, som förflyttar betraktaren genom en stad full av gränser.  

En ritual hämtad från forntidsromantikern Leonhard Fredrik Rääfs (d. 1872) folkloristiska samling ger oss den magiska formeln för att bli osynliga. I Betlehemskyrkan för en präst fram sin predikan om hur Gud talade om skapelsen: ”Guds språk var utan nåd. Därför var det tvunget att vara perfekt”. Här blir en passage under en betongbyggnad i Gårdsten, ett torg i miljonprogrammet och Stora teatern kulisser för olika uppenbarelser och möten där ord och språk fungerar som magiska formler likväl som gränsvakter.

Meira Ahmemulic (f.1974) verkar som konstnär och författare i Göteborg. Hon har studerat vid Konsthögskolan Valand i Göteborg och vid Konstakademin i Colombo. Hennes verk har ställts ut på konstinstitutioner som Göteborgs Konstmuseum, Havremagasinet i Boden och Halmstad konsthall. Som författare har Ahmemulic publicerats i tidskrifter som Ord&Bild, Glänta, OEI, och Paletten.  

Språkförbistring som form

”En uttalad funktion i den svenska kulturpolitiken var länge att motverka det 1974 års kulturproposition kallade ”kommersialismens negativa verkningar inom kulturområdet”. Fram till att formuleringen ströks 2008 kunde den ses som ett sätt att etablera kulturen som ett undantag till förhållandena i resten av samhället, där en av kommersialismens verkningar är segregationen mellan människor. I takt med att ojämlikheten och segregationen ökat, har det istället kommit nya sätt att hantera kapitalismens effekter, nämligen att peka ut delar av samhället som parallella, kopplade till storstädernas geografiska periferier. Och samtidigt som konstens frihet kulturpolitiskt kommit att förknippas mer med marknadens frihet, har den också mobiliserats av etablerade konstkritiker mot konst präglad av samhällsmotsättningar som de inte vill få skrivna på näsan.”

Språkförbistring som form: om Meira Ahmemulics De höga husens rundgång är en text av Patrik Haggren och är publicerad i tidskriften Paletten.

Läs mer

Utställning