Digitala upplevelser


Samtal: Lytle Shaw, Jonas (J) Magnusson & Cecilia Grönberg

Under utställningen The Ghost Ship and the Sea Change arrangerade vi ett samtal där Gibcas curator Lisa Rosendahl samtalade med författaren Lytle Shaw och konstnärerna Jonas (J) Magnusson och Cecilia Grönberg om lokalitet och platsspecificitet.

Samtalet arrangerades i samarbete med Kunsthøgskolen i Oslo, Göteborg International Biennial for Contemporary Art och Folkuniversitetet.

Samtalet ägde rum på Göteborgs Konsthall den 17 november.

Del 1 av samtalet.

Del 2 av samtalet.